Ocitnout se v krizi není ostuda

Přiznejte si včas, že má Vaše firma problém a vyhledejte naši pomoc

Pomáháme firmám v krizi

Nenabízíme zázračná ani bleskurychlá řešení. Taková řešení neexistují a pokud Vám je někdo nabízí, jedná se často o podvod.

Z krize ven Vás může vyvést pouze soubor dobře promyšlených, detailně naplánovaných, legálních a hlavně včas provedených kroků. Přesně takto postupujeme my a často dokážeme zachránit i takovou situaci, která se mohla nejprve jevit jako bezvýchodná.

Prioritou naší pomoci jsou tyto 4 cíle

Ochrana svobody majitelů

Majitelům společností, které se dostaly do potíží, může hrozit za jejich jednání či nejednání i trest odnětí svobody. Primárním cílem naší pomoci je tomu zabránit a majitele ochránit před ztrátu osobní svobody.

Ochrana majetku majitelů

V případě krize a vysokých dluhů společnosti může být v ohrožení také majetek samotných majitelů či statutárů společnosti. Podnikneme takové kroky, které tato rizika výrazně omezí.

Maximum z likvidace

Jestliže je krize společnosti opravdu hluboká a problémy velké, navrhneme soubor opatření a kroků, které povedou ke zdárné likvidaci společnosti a maximalizaci likvidačního zůstatku pro majitele společnosti.

Záchrana společnosti

V optimálním případě a za předpokladu, že majitel přijde včas, navrhneme takové kroky a opatření, která povedou k překonání krize a umožní další fungování společnosti nebo její prodej.

Jak pomáháme krizi řešit

Poskytujeme různou formu krizového poradenství pro právnické osoby. Rádi Vám pomůžeme v takovém rozsahu, který bude Vám a Vaší společnosti nejvíce vyhovovat Pamatujte, první krok je vždy na Vás a je to ten nejdůležitější krok:

Přiznat si problém a obrátit se na nás s žádostí o pomoc včas

Krizová konzultace

Rádi se s Vámi setkáme a prodiskutujeme situaci Vaší firmy v rámci osobní konzultace. V rámci této konzultace si probereme, v jaké situaci se Vaše společnost nachází, jakým problémům čelí a nastíníme si potenciální rizika a možnosti řešení krizové situace.

Samozřejmostí je absolutní diskrétnost a  mlčenlivost o veškerých informacích probíraných v rámci konzultace. Pokud budete mít zájem, můžeme navázat zpracováním krizové analýzy, která situaci rozebere do detailů a navrhne konkrétní kroky řešení krize.

Ozvěte se nám

Krizová analýza

V návaznosti na úvodní konzultaci pro Vás můžeme vypracovat detailní krizovou analýzu situace Vaší společnosti. Primárním výstupem tohoto rozsáhlého dokumentu bude soubor doporučených kroků a opatření.

Doporučené kroky mají vést k nápravě krizové situace Vaší firmy nebo v případě složitější situace k minimalizaci škod pro samotnou společnost i osobu jejího majitele a k eliminaci rizik z toho plynoucích (ztráta osobní svobody, ztráty na osobním majetku atd.).

Pro vytvoření krizové analýzy od Vás budeme potřebovat účetní podklady Vaší společnosti za 3 poslední účetní období. Veškeré informace o Vaší firmě jsou u nás v naprostém bezpečí, jsme diskrétní a jsme vázáni mlčenlivostí.

Ozvěte se nám

Krizová opatření

Naší nejkomplexnější službou v oblasti krizového poradenství je pomoc se zaváděním protikrizových opatření.

Krizová analýza Vám doporučí nápravná opatření a je už jen na Vás, zda se rozhodnete tato opatření provést na vlastní pěst nebo zda se i v tomto ohledu spolehnete na naši odbornou pomoc.

Můžeme Vám pomoci například s vytvořením chybějících právních dokumentů, s provedením potřebných účetních či daňových kroků, s organizací dražby nepotřebného majetku či zásob, s vyhledáním kupce na Váš podnik nebo jeho část nebo s realizací kroků na ochranu osobního majetku a svobody Vás, jakožto majitelů.

Ozvěte se nám

Krizové řízení

Služby v podobě krizového řízení neboli krizového managementu, tedy dosazení vlastních krizových manažerů do každodenní exekutivy Vaší společnosti, neposkytujeme.

O nás

Jsme ti praví k tomu, abychom změnili černá mračna stahující se nad Vaší firmou v modré nebe bez mráčků. Máme více než 20 let zkušeností v oblasti krizového poradenství, ale také v oblasti prodeje firem a koupě firem. Naše krizové poradenství pomohlo od roku 1992 řadě firem vyhnout se likvidaci nebo prohlášení insolvence.

V průběhu krizového poradenství je pro nás samozřejmostí profesionalita, individuální přístup a absolutní diskrétnost.

Jan Skřička | Omega - Prodáváme Firmy

Jan Skřička

jednatel společnosti

+420 773 058 883
skricka@omegapv.cz

Jindřich Sedláček | Omega - Prodáváme firmy

Jindřich Sedláček

jednatel společnosti

+420 608 535 333
sedlacek@omegapv.cz

Vladimír Erben | Omega - Prodáváme Firmy

Vladimír Erben

jednatel společnosti

+420 608 535 335
erben@omegapv.cz

Ozvěte se nám dříve, než bude pozdě

Nachází se Vaše firma v krizové situaci? Trápí Vás problémy s cash-flow nebo předlužením? Potýkáte se s rizikem likvidace či insolvence? Nestyďte se a kontaktujte nás. Ozveme se Vám do 24 hodin a dohodneme se na dalším postupu.

Jméno

Telefon

Email

O jakou pomoc máte zájem?

Krizová konzultaceKrizová analýzaKrizová opatřeníZatím nevím

Vzkaz

Scroll Up