Příběhy se šťastným koncem

Během více než 20 let naší praxe s krizovým poradenstvím jsme již mnoha firmám pomohli ven z krizové situace.

3 nejdůležitější kroky předcházející vyřešení krizové situace jsou:

Zásadním krokem je přiznat si včas skutečnost, že se firma ocitla v krizi

Nesnažte se krizovou situaci vyřešit sami a obráťte se na odborníky

Nespoléhejte na zázračná a rychlá řešení, může se z nich vyklubat podvod

Konec hrůzy místo hrůzy bez konce

Obrátil se na nás člověk s žádostí o jednorázovou konzultaci. Při úvodním setkání jsme zjistili, že problém nemá přímo tento člověk ale jeho kamarád, jehož firma je v zoufalé situaci a neví, co dělat. Kamarád byl vlastně takový předvoj, který měl získat obecné informace a zjistit zda vůbec existuje odborná služba, která může zoufalému majiteli pomoci.

Na druhou schůzku již dorazil majitel osobně a přes počáteční stud a neochotu nám nakonec sdělil, s jakými problémy se jeho firma potýká. Jeho velkoobchod s úzce specializovaným sortimentem se potýkal s padajícím obratem, prohlubující se ztrátou, nepořádkem ve stavu pokladny, opožďujícími se mzdami a s postupným odchodem většiny zaměstnanců. Na závěr schůzky jsme se dohodli na tvorbě krizové analýzy, z níž vyplyne doporučený postup.

Výsledky analýzy byly pro majitele tvrdé. Konečně ale díky tomu pochopil, jak na tom jeho firma opravdu je. A současně se mu také ulevilo, protože zjistil, že místo hrůzy bez konce existuje i možnost řešení, které přinese konec hrůzy.

Z analýzy vyplynulo, že firma je předlužená a nastala úpadková situace. Neuhrazené závazky byly především vůči dodavatelům (pouze minimální vůči státu) a pohledávky za odběrateli byly bonitní. Díky tomu nebylo nutné úpadek nezbytně řešit insolvencí, nýbrž se souhlasem všech věřitelů narovnáním.

Narovnání bylo z naší strany projednáno se všemi věřiteli, jimž bylo nabídnuto vypořádání závazků ve výši 40-45 % a to do 8 měsíců s tím, že nepodají insolvenční návrh. Ač se to nemusí zdát na první pohled, bylo to výhodné i pro ně, protože v rámci insolvenčního řízení by průměrně získali 15 % svých závazků a to až zhruba za 2 roky. Všichni věřitelé nakonec na narovnání kývli a podepsali písemný souhlas.

A hurá do toho – byla zastavena činnost firmy, zpeněžena veškerá aktiva, přednostně plně vypořádány závazky vůči státu, dáno do pořádku účetnictví a věřitelům bylo po 7 měsících vyplaceno nakonec celých 55 % výše závazků, tedy ještě více a dříve než bylo původně navrhováno. Zbytek dluhu byl prominut a firma mohla být vymazána z obchodního rejstříku.

Konec dobrý – všechno dobré. Byť došlo k ukončení činnosti firmy, jednalo se jednoznačně o šťastný konec, protože její majitel díky tomuto řešení neměl zničený zbytek svého života. A co je s ním teď? Získal zajímavé pracovní místo v jiné firmě ze stejného oboru, v němž podnikal, a vede spokojený a hlavně klidný život bez dluhů a strachu, kdy zaklepe nějaký věřitel či vymahač na dveře jeho domu.

Pomoc ven z krize a ještě lukrativní prodej

Dvěma majitelům společnosti, která se zabývala obchodní a servisní činností specifických strojních zařízení v určitém regionu, jsme pomohli ve velmi zajímavé a zároveň schizofrenní situaci.

Na jedné straně měla firma potíže, klesal jí odbyt a firma se začala neúprosně propadat do krizové situace. Na druhou stranu o tuto společnost měl zájem zahraniční investor, který ji chtěl koupit a rozšířit tím svou síť do daného regionu. Naštěstí majitelé zareagovali včas a obrátili se s žádostí o pomoc na nás.

Naším primárním úkolem bylo vyřešit krizovou situaci společnosti, aby bylo zájemcům vůbec co prodávat. Standardním postupem v podobě krizové firemní analýzy jsme identifikovali problémy a navrhli jejich řešení.

Problémy nebyly natolik závažné, aby bylo nutné přerušovat činnost společnosti, nýbrž proběhlo pouhé ozdravění, jenž vytáhlo firmu z jejích potíží.

Zahraniční zájemce o koupi firmy sice na dokončení ozdravného procesu nepočkal, ale firmu během několik měsíců oslovil tuzemský zájemce ze stejného oboru a firmu koupil za velmi lukrativní cenu. Když je pomoc zavolána včas, vše lze řešit s rozmyslem a bez časové tísně. Tentokrát se díky tomu podařilo majitelům dokonce zabít dvě mouchy jednou ranou – firmu dostat z krize a ještě ji lukrativně prodat.

 

Chcete se přidat k firmám, pro něž měla krize šťastný konec?

Na nic nečekejte a ozvěte se nám.

Jan Skřička | Omega - Prodáváme Firmy

Jan Skřička

jednatel společnosti

+420 773 058 883
skricka@omegapv.cz

Jindřich Sedláček | Omega - Prodáváme firmy

Jindřich Sedláček

jednatel společnosti

+420 608 535 333
sedlacek@omegapv.cz

Vladimír Erben | Omega - Prodáváme Firmy

Vladimír Erben

jednatel společnosti

+420 608 535 335
erben@omegapv.cz

Ozvěte se nám dříve, než bude pozdě

Nachází se Vaše firma v krizové situaci? Nestyďte se a kontaktujte nás. Ozveme se Vám do 24 hodin a dohodneme se na dalším postupu.

Jméno

Telefon

Email

O jakou pomoc máte zájem?

Krizová konzultaceKrizová analýzaKrizová opatřeníZatím nevím

Vzkaz

Scroll Up